Η Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε το 2019 από τα ακόλουθα Ιδρυτικά μέλη

Πρόεδρος: Ανδριάννα Γεροντή – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική, BSc Psychology Ανασυνδυασμένη Ψυχοθεραπεία

Αντιπρόεδρος: Αγγελική Πολυχρόνου – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική

 

© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ