Έγκριτο μέλος

Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει:

 • 550 ώρες εκπαίδευσης ενός ενιαίου συγκεκριμένου προγράμματος στη Συμβουλευτική σε μία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Αναλυτικά, οι 100 ώρες αφορούν τον Κορμό – Εισαγωγή στη Συμβουλευτική και οι υπόλοιπες 450 ώρες αφορούν την Κατεύθυνση – Θεωρία της (συγκεκριμένης) Προσέγγισης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών ετών και όχι μεγαλύτερο των έξι ετών.
 • 160 ώρες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.
 • 600 ώρες εποπτευόμενης εργασίας μετά το πέρας της εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών ετών από το πέρας της εκπαίδευσης αυτής και αφορά 60 ώρες εποπτείας με αναλογία 8 ώρες εργασίας προς μία ώρα εποπτείας.
 • Απαραίτητος ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωση των ωρών της πρακτικής άσκησης θεωρούνται τα δύο χρόνια.
 • Η Εποπτεία είναι συνεχιζόμενη και πρέπει να είναι τουλάχιστον 160 ωρών συνολικά και να γίνεται ανά 8 ώρες άσκησης της Συμβουλευτικής μία ώρα εποπτείας και όχι λιγότερο από 1 ½ ώρα το μήνα.
 • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον 50 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας εκτός προσέγγισης.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα ανά έτος τουλάχιστον).
 • Εκπαίδευση 100ωρών σε προσέγγιση όπως Gestalt, Ραιχική, Δραματοθεραπεία, Συστημική Αναπαράσταση, Αrt Therapy, παιγνιοθεραπεία και οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση.
 • Δικαίωμα να γίνουν έγκριτα μέλη, έχουν οι Σύμβουλοι που αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει τη Συμβουλευτική κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

 

ΑΠΛΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Μη Πτυχιούχοι

Απαιτούνται:

 • 100 ώρες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική και
 • 300 ώρες εκπαίδευσης σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
 • 100 ώρες εποπτευόμενης άσκησης της Συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκπαίδευσης, με την αναλογία 1 ώρα εποπτείας προς 4 ώρες άσκησης.
 • 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα ανά έτος τουλάχιστον).
 • εκπαίδευση 100ωρών σε προσέγγιση όπως Gestalt, Ραιχική, Δραματοθεραπεία, Συστημική Αναπαράσταση, Αrt Therapy, παιγνιοθεραπεία και οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση.

Δικαίωμα να γίνουν απλά τακτικά μέλη, έχουν οι Σύμβουλοι που αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει επί πέντε (5) χρόνια τη Συμβουλευτική.

 

2. ΔΟΚΙΜΑ μέλη

μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκληρώσει:

 • 100 ώρες εκπαίδευσης ενός συγκεκριμένου προγράμματος στη Συμβουλευτική.
 • 30 ώρες προσωπικής ανάπτυξης θεραπείας
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση η οποία αποδεικνύεται εγγράφως,
 • Εκπαίδευση 30ωρών σε προσέγγιση όπως Gestalt, Ραιχική, Δραματοθεραπεία, Συστημική Αναπαράσταση, Αrt Therapy, παιγνιοθεραπεία και οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση.

Αν δεν υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση το δικαίωμα παραμονής ως τακτικό μέλος, έχει διάρκεια 1 έτους.

© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ