Πρόεδρος Ανδριάννα Γεροντή – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική, BSc Psychology Ανασυνδυασμενη Ψυχοθεραπεια
Αντιπρόεδρος Αγγελική Πολυχρόνου – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική
Γραμματέας Έρρικα Δαρδάγου – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική
Ταμίας Μάνος Αμανάκης – Συστημικός Θεραπευτής, Ψυχολόγος
Μέλος Ελένη Σιακαντάρη – Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια M.Sc. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
Μέλος Μαίρη Μπισμπίκη – Ψυχοθεραπεύτρια, ΜΑ
Μέλος Ιωάννα Γεροντή – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική
© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ