Η Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής Συμβουλευτικής με ακρωνύμιο Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί

Σύλλογο – Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ ξεκίνησε με κύριο σκοπό την προαγωγή Ψυχικής Υγείας παιδιών & ενηλίκων μέσω της Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η λειτουργία κέντρου θεραπευτικής συμβουλευτικής παίδων και ενηλίκων.
 2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκλεκτικής και συμβουλευτικής ψυχοπαθολογίας.
 3. Πρόγραμμα ανασυνδυασμένης εκλεκτικής συμβουλευτικής ψυχοπαθολογίας.
 4. Πρόγραμμα ψυχοκινητικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς.
 5. Εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια.
 6. Συνεδρίες ατομικές και ομαδικές.
 7. Τον προσδιορισμό, την προώθηση και την ανάπτυξη της έννοιας της Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής και Συμβουλευτικής Ψυχοπαθολογίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 8. Tην υποστήριξη των συμβούλων και αυτών που χρησιμοποιούν συμβουλευτικές δεξιότητες για προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 2. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.
 3. Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.
 4. Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 5. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
 6. Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
 7. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.
© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ