Γιατί Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική

Έπειτα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Ψυχικής Υγείας , εκείνο που παρατήρησα ήταν πως καμία προσέγγιση από μόνη της
δεν ήταν δυνατόν να καλύψει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, με σκοπό την θεραπεία της.

Αντιθέτως, ο συνδυασμός θεραπειών, η εναλλαγή από τη μια προσέγγιση στην άλλη αλλά κυρίως η σύνδεση της μιας, μέσα στην άλλη,
στον κατάλληλο χώρο και χρόνο, είχε ως αποτέλεσμα αφενός την επίγνωση του ατόμου και αφετέρου
την ενεργοποίηση των προσωπικών του ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα.

Όπως δηλώνει και το όνομά της λοιπόν, η Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική, είναι ένας συνδυασμός θεραπειών,
ο οποίος αναπροσαρμοσμένος δίνει ένα ολιστικό αποτέλεσμα και
αγγίζει τον άνθρωπο σε γνωστικό, ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό αλλά και πνευματικό επίπεδο.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο η κάθε μία προσέγγιση εμπλέκεται και όχι απλώς διαδέχεται η μία την άλλη, έχοντας ως αποτέλεσμα
την σύνδεση αλλά και την σύνθεση όλων των κομματιών ενός θεραπευόμενου,
με στόχο την κάλυψη των βαθύτερων στόχων και αναγκών του.

© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ