Η Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε το 2019 από τα ακόλουθα Ιδρυτικά μέλη

Πρόεδρος: Γεροντή Ανδριάννα – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική, BSc Psychology Ανασυνδυασμενη Ψυχοθεραπεια

Αντιπρόεδρος: Σταματοπούλου Δέσποινα – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική

 

© 2023 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ