Πρόεδρος: Γεροντή Ανδριάννα – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική, BSc Psychology Ανασυνδυασμενη Ψυχοθεραπεια

Αντιπρόεδρος: Σταματοπούλου Δέσποινα – Ανασυνδυασμένη Εκλεκτική Συμβουλευτική

Γεν. Γραμματέας: Καμίνης Ιωάννης – Αναλυτής

Γραμματέας: Ελένη Σιακαντάρη – Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια M.Sc. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας

Ταμίας: Μάνος Αμανάκης – Συστημικός Θεραπευτής, Ψυχολόγος

© 2023 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ