Τι πιστοποίηση λαμβάνει κάποιος με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και είναι βασισμένο στα κριτήρια της Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής.
Αναγνωρισμένη πιστοποίηση BACP , (British Association for Counselling and Psychotherapy).
NOCN ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανικούς Φορείς Πιστοποίησης.
Διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001.
Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ., (Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης – Εκλεκτικής Συμβουλευτικής).

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν είτε ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας, είτε να συνδυάσουν τον τίτλο σπουδών τους
με την υφιστάμενη δραστηριότητά τους.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ανοίγοντας το δικό τους γραφείο ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ