Δόκιμα Μέλη

  • Πετρίνα Κατσούλα
  • Δήμητρα Μουστάκα
  • Βασιλική Μπαράκου
  • Έλενα Πλασκασοβίτη
  • Γεώργιος Καραγκούνης
  • Παρασκευή Σπυροπούλου
  • Μαρία Ίτσεγκο
  • Βενετία Νουρλόγου
  • Κατερίνα Νικολοπούλου
© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ