Δόκιμα Μέλη

  • Πετρίνα Κατσούλα
  • Μαρία Θεοδοσία Συρίγου
  • Μαρία Φιλομήλα Κερεμέζη

 

© 2023 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ