Δόκιμα Μέλη

 • Πετρίνα Κατσούλα
 • Δήμητρα Μουστάκα
 • Βασιλική Μπαράκου
 • Έλενα Πλασκασοβίτη
 • Γεώργιος Καραγκούνης
 • Παρασκευή Σπυροπούλου
 • Μαρία Ίτσεγκο
 • Βενετία Νουρλόγου
 • Κατερίνα Νικολοπούλου
 • Ζωή Χριστοδούλου
 • Σταυρούλα – Φωτεινή Οικονόμου
© 2024 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ